מכשירי קשר | השכרה, שירות ומכירה | רקורד תקשורת | Contact Us

 

First name
Last name
Email
Address
Tel.
Cellphone
I wanted to know
first and last name
adress
phone
cellphone
e-mail
I wanted to say
 

 
   

 

 

 

 Jerusalem Branch: Har Hahotzvim, P.O.B. 45043, ZIP 91450

Tel. +972-2-5711555, Fax: +972-2-5711777, Cell: +972-50-5286686

Tel Aviv Branch: George: +972-52-3327777, Tel/Fax: +972-3-6208803

E-mail: records@bezeqint.net